Monasticon Praemonstratense

Id est Historia Circariarum atque Canoniarum Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis

Tomus Primus / Volume I
Norbert Backmund, O. Praem. Auctore
Ecclesiae Windbergensis in Bavaria Canonico
Staubing, 1952

CIRCARIA LIVONIA
[Siglum huic circariae: LIV]

ELENCHUS MATERIAE:

Praefatio
Domi:
Notae

PRAEFATIO:  <<ELENCHUS MATERIAE>>

Livoniae gentes ad orientalia maris Baltici litora sitae (ubi nunc temporis res publicae Latviensis ac Estoniensis sub servitute durissima gemitant) sero quidem sed Providentia Divina sic iam tunc probante de obumbratione paganismi ad lumen veritatis Christianae conversae fuerunt.

Vi praevalente crucis Christi verbo Divino seminato, neque minus vi gladii et peregrinorum, maxime colonizandi novam terram causa e Saxonia, Westphalia. Frisia ac aliis partibus Germaniae maritimae advenarum et ensiferentium fratrum Militiae Christi ca. 1203 hic fundatae. Quibus fratribus miserabili clade 1236 peredmptis fratres Ordinis Teutonici succedentes, munus militandi contra gentiles tribus Livoniae susceperunt, nova plantatio virens Ecclesiae Romanae hic plantata, conflictu quidem hoc cum paganis praestantissimo ineunte saeculo XIII initiato, finaliter tantum centennio post peracto.

Regibus ac regulis propriis gladio peremptis et terra sic subjecta, convertendae et neoconversae gentes novis dominatoribus terrae originis Germanicae sive mitra ornatis episcopali sive ense cinctis Ordinis Teutonici sive colonistis urbium communitatibus adscriptis, ex eo parere tenebantur.

Nondum requievit terra ac ecclesia nova a bellis, iamiam novum nomen inter nationes occidentales valens Livonia sive Terrae Marianae, prout ab Innocentio III P. M. anno 1215 durante Oecumenico Quarto Lateranensi intitulata acquisivit. Ab eo tempore usque ad quasi sub novatione lutherana expirantem catholicum vere medium aevum provincia haec transmarina mirabiles in religione christiana progressus fecit, ut non prostremam inter provincias Europae eius temporis dignitatem consecuta videretur. Meritorie revera namque ecclesia Rigensis (annis 1245 respective 1253 archiepiscopali dignitate aucta) sanctum munus evangelizandi ultimis in finibus occidentis christiani mediaevalis assumpsit et perfecit, secundum id, quod perbelle scriptor eius temporis historiarum reliquit: "Sic Roma dictat jura, Riga vero rigat gentes".

Episcopo resp. Archiepiscopo Rigensi vel in concionatione Verbi Divini supervigilanda, vel in rebus ecclesiasticis administrandis, vel etiam in causis civilibus cuiuscunque generis ad principatum terrae pertinentibus, Capitulum Cathedralis metropolitanae eius quod interdum Canonia erat Candidi et Canonici Ordinis Praemonstratensis candidissime a concilio et adiutorio fuisse haud explicandum.

Non dedecet autem hic brevis explicatio rerum Livonicarum in genere. Livoniam mediaevalem revera unionem vel confoederationem inter se, prae horror, concertantium ardentissime et cruente et quidem saepius quam concurrentium dominorum terrae, maxime Archiepiscopi et Ordinis Teutonici, sed etiam aliorum episcoporum et civitatem fuisse historia docente apparet.

Hinc partes historicae et maximi valoris in rebus Livonicis Capituli Rigensis Archipraesuli suo assistentis et causam Ecclesia Rigensis illustrissime promoventis. Historiae scriptores comprobant raro Canoniam Praemonstratensem natura sua exemptam, et etsi dignitate Capituli Archiepiscopalis ornatam, tam intrepidanter partes Antistitis sui tenuisse quam Capitulum Rigense. In silva documentorum mediaevalium res Livonicas vel protius Rigenses spectantium, rarissime extat pergamentum sive de ecclesiaasticis sive de civilibus agens, quod non esset a membro Capituli in actu praesenti testificatum et sigillo Capituli sigillatum

Proh dolor, scriptoris de rebus Livonicis nullam habemus enarrationem, quae solide et comprehensive de operibus Capituli huius Rigensis candidae aliquando Canoniae Praemonstratensis illustrissime peractis, invocet et perquirat.

Nec et nos etsi propensi hic munus hoc nobis commendamus: longum esset historiam centenariam conversionis gentium Livonicarum et laudes Praemonstratenses in missione terrae enarrare, longissimum esset, si commentarium de meritis Capituli Rigensis in administratione rerum ecclesiasticarum Archidiocesis decursu saeculorum suppeditaretur, immo opus esset et historiam Livoniae mediaevalis totam hic exponere, si cometentiam Capituli Rigensis in rebus civilis potestatis examinaremus. Restat futuris diebus ac alia occasione opus hoc perficiendum. Hic et nunc tantum breviter de organisatione et particularitatibus Capituli Rigensis mentionem facere et in additione aliquod, in quantum superest, de altero Capitulo Livoniensi quod similiter ad Ordinem pertinuit Praemonstratensem, Capitulo nempe Semigallensis Episcopi de Mezotne memorare juvat.

<<ELENCHUS MATERIAE>>


 DOMI:

 

NOMEN:

MEZOTNE [LIV-01]  <<ELENCHUS MATERIAE>>

ANTIQUITUS:

Medejohte, Mejohte, Majocti, Janotti

LOCUS:

Quondam residentia regum Semigalliae (germanice Semgallen) mediae regionis et tribus Lettorum ante conversionem eius.  Saeculo XIII peractae.  In Lettonia.

FUNDATIO / HISTORIA:

Documenta nonnulla de annis 1234 et 1237 mentionem de H. respective de Helia praeposito Semigalliensi sive de Majocti Ordinis Praemonstratensis faciunt, qui Helias antea (1226 et 1232) magister Capitulo Rigensi O. Prae. pertinuisse satis certe est supponendum.  Paucissima scimus de Capitulo hoc Semigalliensis Episcopi, de supra laudato praeposito hoc tamen est conjiciendum; quod enim ipse ut membrum Capituli Rigensis et canonicus Praemonstratensis circa annos ut supra Capitulum Semigallense de Mezotne et organisavit et repraesentavit maxime curae missionis incumbendo et verisimiliter de facto Rigae residendo.  Scimus Episcopum finitimum regionis Seloniae (1218 creatus) Bernhardum de Lippe (famosus antea miles cruciferens in Oriente et Abbas de Monte Sti. Nicolai in Livonia Ord. Cist.) se ardentissime sed ineffective ad conversionem Semigallorum paganorum adstrinxisse.  1225-26 rex Semigallorum Vestardus introitum et missionem in Semigallia de Mezotne excurrendo uni tantum sacerdoti permisit.  Anno post (1226) episcopatus Seloniensis eliminatur et novus episcopatus Semigalliensis sub episcopo Lamberto adhuc Seloniensi creatur.  Hoc anno verisimiliter Capitulum Semigalliense et hoc uti canonia Praemonstratensis est fundatum.  Neque plus iam de re scimus.  Semigallorum tribus de paganismo ad fiden vera ca. finem tantum saec. XIII conversa permanenter missionem disturbans certe et canoniam de Mezotne, si enim ibi residere assumpserit, oppugnavit quam maxime.

LITTERATURA:

<<ELENCHUS MATERIAE>>


NOMEN:

RIGA  <<ELENCHUS MATERIAE>>

B.M.V.

ANTIQUITUS:

Regia, Riggen, Regiensis, Rigensis

LOCUS:

Civitas capitalis Livoniae, hodie Lettonia, et sedes metropolitana pro terra baltica. 

FUNDATIO / HISTORIA:

Capitulum Ecclesiae Cathedralis in honorem B.M.V. dedicatae 1209 - 1566 etsi cum intervallis, ut inferius, Canonia erat Ordinis Praemonstratensis.  Episcopus primus Livonicae Missionis Meynardus (+1196) Ykescole dum resideret, iam anno 1186 cum infulas recepisset, ibidem capitulum canonicorum secundum regulam Sti. Augustini instituit et vestem nigram praescripsit.  Ipse enim Meynardus quondam canonicus Sti. Augustini Segebergensis in Holsatia fuerat.  Successor eius secundus, Albertus (1198-1229) canonicus quondam Bremensis et procreator verus Livoniae mediaevalis, terram ingrediendo sedem et episcopi et capituli anno 1201 in novam civitatem Rigam transtulit.   Albertus intimus erat amicus episcopi Raceburgensis Philippi qui dignus Sti. Norberti filius et frater Praemonstratensis recolitur.  Mox advocat fratres ordinis e Westfalia et Saxonia missioni Livoniae insudaturos, advenerunt plures eorum e canoniis Cappenberg, Scheda et Gottesgnaden.  Cum anno 1209 Philippus, Raceburgensis episcopus Livoniam visitaret, Albertus episcopus de rogatu consilioque illius Joannem canonicum Scheidensem praepositum capituli cathedralis Rigensis instituit.  Quam reformationem inchoatam triennio post per aggregationem capituli ad ordinem Praemonstratensem perfecit.   Capitulum Rigense tamquam Praemonstratense a Summo Pontifice annis 1227 et 1238 est recognitum.  Initio videtur fuisse consideratum tamquam filia Gratiae Dei, id est Gottesgnaden in Saxonia, sed in posterum habebatur ut filia Praemonstrati, et habuit positionem omnino specialem in ordine.  Cum e sola hac ecclesia Rigensi consisteret - ecclesia enim Semigalliensis ad breve tantum tempus ordini fuit incorporata -, "Circaria Livoniae" fuit valde theoreticum quid, et in praxi a fine saeculi XIII   Riga considerabatur tamquam "nullius circaria".  Gubernium ordinis solebat tres circarias Daniae, Slaviae et Livoniae cumulatim administrare et eas tamquam unam considerare.  Praesertim cum canoniis pomeranis (Slavia) Riga intimas videtur habuisse relationes [LIV-03].  Propter magnam distantiam praepositus Rigensis omni septennio tantum Praemonstratum adire tenebatur.  Archiepiscopi de jure a capitulo de gremio erant eligendi, sed de facto generatim ordini videntur fuisse alieni [LIV-04].  

Annis labentibus et certamine tremendo per longa saecula subsequentia durante inter Episcopum resp. Archiepiscopum Rigensem et praepotentem Ordinem Teutonicum rivalem eius, Capitulum etiam Rigense, fulcimentum intrepidum Antistitis, a Teutonicis fratribus oppugnatur ut, canonicis sibi subjectis, et totam Ecclesiam Rigensem Ordo sibi subjiceret.

Ne vestis candida canonicorum Praemonstratensium ansam daret ad admittendam similitudinem at consuetudinem spiritus fratrum et sacerdotum ordinis Teutonici, et ad incorporationem Capituli in illum aut vi aut dolo perpetrandum, Sigfridus Archiepiscopus anno 1373 regulam et vestem nigram canonicorum St. Augustini in capitulo reinduxit.   Non vero per longum tempus.  Anno nempe 1394 Ordo Teutonicus in climace potentiae capitulum Rigense vi sibi subjecit et canonici, corpore quidem sed non spiritu magistro ordinis votum subiectionis voverunt, ea sub conditione, ut vestis candida et regula Praemonstratensum sibi redderentur.  Quod et factum est.  Sic vestis evasit signum aut contemptus aut adherentiae per saecula longa miserabiliter vitam torquens canonicam Capituli Rigensis strictorem Praemonstratensium consuetudinem quidem praeferentis, sed ex abrenuntiatione supremationis fratrum Teutonicorum vestem una cum more abiurantis.  1423-1451 Capitulum Rigense denui institutio ordinis Sti. Augustini erat, ratione maioris independentiae Archiepiscopi ab ordine Teutonico, sed 1451 albis denuo induti, canonici Rigenses uti capitulum Praemonstratense cursum saecularem usque ad suppresionem Capituli anno 1566 lutheranismo supercrescente compleverunt.

Ecclesia cathedralis, annis 1211-16 constructa, simul cum claustro subsistit, sed nunc est lutherana.

Capituli Rigensis historiam splendidissime eo tempore, dum regulam Praemonstratensem colerent, inscribendam neque sub oppressione Ordinis Teutonici canonicos multum in incommodum vergentes Stum Norbertum secuturos perscrutatorem operosum urgentissime advocare supra iam diximus.  Opus hoc quamquidem ex defectu fontium decursu temporis loquacium eminenter aggravari certum est.  Nec iam quidem historia Ecclesiae Rigensis mediaevalis in genere sufficienter elucidata adhuc extat.   Historiarum scrutatores de rebus Livonicis agentes usque adhuc quasi lineam protestanticam tenentes, magis de partibus ordinis Teutonici, quam de progressibus ecclesiasticis Catholici aevi in opera contulerunt.  Quad Capitulum Rigense saltem habemus quotquot satisfactorie tantum quaestiones de mutatione vestis canonicorum (Kallmeyer), de organisatione regulari (Bunge et Mettig) necnon de membris Capituli Ordini Praemonstratensi pertinentibus in quantum nomina eorum a documentis traduntur (Arbusow, Mettig) examinatas.  Et haec prae annis septuaginga et plus pro prelo parata opuscula iam urgentissime revidenda videntur.

ARCHIEVALIA:

FONTES ET LITTERATURA:

De Chronicis res Livonicas medii aevi spectantibus et inevitabiliter de Capitulo Rigensi agentibus hic mentio fit nonnullarum tantum:

<<ELENCHUS MATERIAE>>


NOTAE:  <<ELENCHUS MATERIAE>>

[LIV-01]  <<RETURN TO THE TEXT>>

Pronuntia modo gallico: Mejotne.

[LIV-02]  <<RETURN TO THE TEXT>>

"H. prepositum de Majocti, praemonstratensis ordinis, magistrum Heliam et magistrum Jordanum Rigenses canonicos eiusdem ordinis."

[LIV-03]  <<RETURN TO THE TEXT>>

Anno 1405 legavit Martinus Isenmenger, canonicus Rigensis, residens in Stralsund, "confratri suo" vicario Usedomensi et canonico Grobensi missale quoddam ordinis (Hoogeweg, Die Stifter und Klöster Pommerns, II 333).

[LIV-04]  <<RETURN TO THE TEXT>>

Duo ex antiquis catalogis habent notitias haud parvi momenti de ecclesia Rigensi, quae res supra allatas elucidant.  In Ninivensi secundo enim legimus: "in liuonia.  Terra quae nuper est conversa ad videm, terra ultra Poloniam sita, sedes cathedralis, modo metropolis, decem sibi subiectas ecclesias habens cathedrales, et est ecclesia filia praemonstrati anno gracie MCCXIJ, recepimus super hoc litteras alberti episcopi Livoniensis: Riga."  In Hilgenthalensi simul et in Windbergensi inveniuntur sequentia: "In Lyvonia.  Riga Praemonstr. Notandum quod ista ecclesia est metropolitana, nam conventus eligit archiepiscopum, et ibi est praepositus, qui habet regimen canonicorum illius ecclesie.  Et ille prepositus debet venire ad capitulum de septennio ad septennium, nisi de novo fuerit procreatus, nec est ecclesia illa alicuius circarie propter ipsius remocionem item archiepiscopus habet decem suffraganeos ecclesie Rigensi subiectos."  Bene apparet, ecclesiam Rigensem, tamquam unicam metropolitanam ordini incorporatam, illi tunc temporis haud parvam fuisse in gloriam.

<<ELENCHUS MATERIAE>>


<<LIMES CIRCARIA LIVONIA  ||  END OF CIRCARY OF LIVONIA>>


Posted unconditionally on this website with the permission of both DeGruyter Publishing Company, Berlin, Germany and Abbot Thomas Handgraetinger, Windberg Abbey, 1999.  All rights reserved by both DeGruyter Publishing Company, Berlin, Germany and Windberg Abbey, Order of Canons Regular of Prémontré.